Outplacement

Et outplacementforløb for en kandidat kan sammensættes på forskellig vis og indeholde nogle af følgende elementer:
Reaktioner efter en opsigelse
Hvordan er din situation lige nu og her
Se på dig selv på en ny måde
Hvad er du bedst til
Personlighedsanalyse og en logiktest
Hvad er dine kompetencer, faglige og personlige
Hvilke værdier har du
Analyser dit netværk
CV og den bedste ansøgning
Præsentation af dig selv
Jobsamtalen